کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

مشاهده جزئیات

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان

مشاهده جزئیات

نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

مشاهده جزئیات

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

مشاهده جزئیات

پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

مشاهده جزئیات

همايش ملی شهرسازی، معماری و مديريت شهری اسلامی ايرانی

مشاهده جزئیات
همکاران راهبردی
تبلیغات

رتبه بندی دانشگاههای ایران