فهرست دوره های همایش
همایش ملی علوم انسانی اسلامی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری 1397/02/28
تارگاه www.clis.ir
رایانامه info@clis.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : برگزار شده
تاریخ ثبت نام
1397/2/28
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/28
تاریخ برگزاری
1397/02/28