فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
برگزارکننده پژوهشگاه فرهنگ و هنر (پژوهشکده مدیریت و توسعه)
تاریخ برگزاری 1397/02/15
تارگاه http://ieconf.com/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/13
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/13
تاریخ برگزاری
1397/02/15