فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
برگزارکننده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران
تاریخ برگزاری 1397/02/14
تارگاه http://mechaero.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/12
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/12
تاریخ برگزاری
1397/02/14