فهرست دوره های همایش
دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس
برگزارکننده مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران
تاریخ برگزاری 1397/02/10
تارگاه https://www.symposia.ir/PERSIANGOLF12
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/8
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/8
تاریخ برگزاری
1397/02/10