فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی مراکز داده زیرساخت وسرویس ها
برگزارکننده سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
تاریخ برگزاری 1397/02/09
تارگاه http://www.dc-conf.ir/2018/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/7
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/7
تاریخ برگزاری
1397/02/09