فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی دانشگاه، صلح و توسعه
برگزارکننده موسسه آموزش عالی شمس گنبد با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی مطالعات صلح ایران
تاریخ برگزاری 1397/02/06
تارگاه https://www.symposia.ir/NCPD01
رایانامه .
تلفن .
نشانی گنبد کاووس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/4
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/4
تاریخ برگزاری
1397/02/06