فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی
برگزارکننده انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1397/02/21
تارگاه www.cohe.ir
رایانامه info@cohe.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/10
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/10
تاریخ برگزاری
1397/02/21