فهرست دوره های همایش
سومین دوره همایش ملی علوم اسلامی،حقوق و مدیریت
برگزارکننده انجمن
تاریخ برگزاری 1397/02/20
تارگاه http://ncpb2.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/18
تاریخ برگزاری
1397/02/20