فهرست دوره های همایش
همايش ملی پسته ايران
برگزارکننده دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
تاریخ برگزاری 1397/06/21
تارگاه cnf.vru.ac.ir/NCIP2
رایانامه .
تلفن .
نشانی رفسنجان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/6/19
تاریخ ارسال مقالات
1397/6/19
تاریخ برگزاری
1397/06/21