فهرست دوره های همایش
کنگره بين المللی دانش اعتياد
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی
تاریخ برگزاری 1397/06/14
تارگاه http://ascongress.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/6/12
تاریخ ارسال مقالات
1397/6/12
تاریخ برگزاری
1397/06/14