فهرست دوره های همایش
كنگره ملی زيست شناسی ايران
برگزارکننده دانشگاه مراغه- انجمن زيست شناسی ايران
تاریخ برگزاری 1397/05/31
تارگاه www.congress.ibs.org.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی مراغه
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/5/29
تاریخ ارسال مقالات
1397/5/29
تاریخ برگزاری
1397/05/31