فهرست دوره های همایش
كنگره بين المللی استاندارهای تجهيزات پزشكی و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی تهران
تاریخ برگزاری 1397/05/21
تارگاه http://www.sterileonline.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/5/19
تاریخ ارسال مقالات
1397/5/19
تاریخ برگزاری
1397/05/21