فهرست دوره های همایش
همايش ملی آسيب های اجتماعی ايران
برگزارکننده انجمن جامعه شناسی، دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری 1397/02/25
تارگاه socialpathology3.ut.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/23
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/23
تاریخ برگزاری
1397/02/25