فهرست دوره های همایش
كنفرانس ژئوفيزيک ايران
برگزارکننده انجمن ژئو فيزيک
تاریخ برگزاری 1397/02/18
تارگاه www.nigsconference.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/16
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/16
تاریخ برگزاری
1397/02/18