فهرست دوره های همایش
كنفرانس بين المللی مديريت صنعتی
برگزارکننده دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ برگزاری 1397/02/18
تارگاه icim.atu.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/16
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/16
تاریخ برگزاری
1397/02/18