فهرست دوره های همایش
کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
برگزارکننده دانشگاه پیام نور
تاریخ برگزاری 1397/02/23
تارگاه www.mngc.ir
رایانامه info@mngc.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/10
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/10
تاریخ برگزاری
1397/02/23