فهرست دوره های همایش
همايش ملی اقتصاد مقاومتی توليد و اشتغال
برگزارکننده دانشگاه مازندران
تاریخ برگزاری 1397/01/27
تارگاه conf.umz.ac.ir/CREPE
رایانامه .
تلفن .
نشانی بابلسر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/25
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/25
تاریخ برگزاری
1397/01/27