فهرست دوره های همایش
همايش ملی اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال
برگزارکننده دانشگاه مازندران
تاریخ برگزاری 1397/01/27
تارگاه http://www.sid.ir/Fa/Seminar/conf.umz.ac.ir/CREPE
رایانامه .
تلفن .
نشانی بابلسر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/25
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/25
تاریخ برگزاری
1397/01/27