فهرست دوره های همایش
همايش ملی يافته های نوين روان شناسی تربيتی و چالش های پيش رو
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات
تاریخ برگزاری 1397/02/20
تارگاه http://edupsyconf.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/18
تاریخ برگزاری
1397/02/20