فهرست دوره های همایش
همايش ملی علمی- فرهنگی خليج فارس
برگزارکننده مركز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجويان ايران جهاددانشگاهی
تاریخ برگزاری 1397/02/12
تارگاه http://persiangulf-co.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/10
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/10
تاریخ برگزاری
1397/02/12