فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی،حقوق و مدیریت
برگزارکننده دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1397/02/20
تارگاه www.ncpb2.ir
رایانامه info@ncpb2.ir
تلفن .
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/6
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/6
تاریخ برگزاری
1397/02/20