فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
برگزارکننده دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ برگزاری 1396/12/24
تارگاه http://www.icaup.ir/fa/
رایانامه info@icaup.ir
تلفن ۰۲۱-۸۸۶۱۴۰۱۴
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال دریافت مقاله
تاریخ ثبت نام
1396/11/5
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/5
تاریخ برگزاری
1396/12/24